Podpisana umowa najmu. Co z licznikiem?

Licznik prądu elektrycznego, który posiada każda przyłączona do sieci nieruchomość, nie musi być obowiązkowo wystawiony na właściciela mieszkania, czy też lokalu użytkowego. W związku z tym pojawia się pytanie, kiedy warto zastanowić się nad przepisaniem licznika elektrycznego? Czy wynikają z tego jakieś korzyści?

Bezpieczeństwo najemcy i wynajmującego

Przede wszystkim przepisanie licznika prądu elektrycznego to doskonały sposób na zwiększenie bezpieczeństwa zarówno najemcy, jak i wynajmującego. Przepisanie, czyli poinformowanie dostawcy energii elektrycznej o zmianie rzeczywistego użytkownika nieruchomości sprawia, że wszystkie wystawiane rachunki za energię elektryczną kierowane są właśnie do tej osoby.

Oznacza to, że wynajmujący nie zostanie obciążony nieuregulowanymi płatnościami najemcy. Działa to jednak w obydwie strony. Również, że najemca nie musi obawiać się, że zostanie zmuszony do zapłacenia nie swoich rachunków. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy ze względu na notoryczny brak płatności dostawca energii zdecyduje się na odcięcie prądu.

W tak skrajnej sytuacji najemca będzie zmuszony do zapłacenia rachunków tak, aby prąd został ponownie przyłączony. Dodatkowo należy pamiętać, że realny użytkownik będzie musiał ponieść koszty związane z ponownym przyłączeniem oraz różnego rodzaju dodatkowe opłaty w postaci m.in. odsetek. Jak w praktyce wygląda przepisanie licznika elektrycznego? O czym zawsze należy pamiętać?

Protokół zdawczo-odbiorczy

Najemca i wynajmujący, którzy chcą przepisania licznika prądu elektrycznego na rzeczywistego użytkownika nieruchomości, w pierwszej kolejności powinni przygotować tzw. protokołu zdawczo-odbiorczy. Istotne jest, aby został on wypełniony wspólnie przez obydwie ze stron.

Pomoże to uniknąć wszelkich sporów o rachunki za energię elektryczną w przyszłości. Wypełniony protokół zdawczo-odbiorczy należy dostarczyć do dostawcy energii. Większość głównych dostawców wymaga, aby protokół został dostarczony fizycznie do punktu obsługi klienta. Alternatywnym rozwiązaniem może być wysłanie protokołu pocztą.