Dbanie o efektywność energetyczną przekłada się na oszczędności

Korzystanie z alternatywnych źródeł energii i zaprzestanie używania paliw kopalnianych jest skutecznym sposobem na zwiększenie efektywności energetycznej, ale to nie wszystko. Konieczne jest także zadbanie o redukcję zanieczyszczenia środowiska, co jest możliwe dzięki zmniejszeniu ilości spalanych paliw i zużycia energii. Poprawiając efektywność energetyczną, można zużywać mniejsze ilości energii i nadal być w stanie zaspokoić potrzeby. Korzyścią płynącą z optymalnego zużycia energii nie jest tylko zmniejszenie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych, ale także odnotowanie niemałych oszczędności. 

Dlaczego tak ważne jest dbanie o efektywność energetyczną?

Na efektywność energetyczną ma wpływ wiele czynników. Kluczowe jest położenie obiektu, jego geometria i sposób ocieplenia oraz użytkowane w nim urządzenia zużywające energię elektryczną. Poprawiając efektywność energetyczną, możliwe jest zredukowanie zużycia energii, obniżając tym samym koszty eksploatacyjne. Wszystko to ma pozytywny wpływ na stan domowego budżetu. Poprawa efektywności energetycznej służy także zmniejszeniu emisji trujących gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń, które mają destruktywny wpływ zarówno na środowisko naturalne, jak i na zdrowie ludzi. Można śmiało powiedzieć, że takie działania przekładają się na poprawę zdrowia publicznego i redukcję wydatków zdrowotnych. 

System świadectw białych certyfikatów a efektywność energetyczna 

Za pomocą białych certyfikatów wspiera się efektywność energetyczną. Jest to sposób nie tylko na zmniejszenie zużycia energii, ale i na uzyskanie przez przedsiębiorcę dodatkowych funduszy do wykorzystania. Takie dofinansowanie otrzymywane jest w zamian za wykonanie modernizacji służących zmniejszeniem zapotrzebowania energetycznego w firmie. W celu uzyskania takiego świadectwa efektywności energetycznej konieczne jest spełnienie odgórnie narzuconych warunków przez Ustawę o efektywności energetycznej, złożenie stosowanego wniosku i przeprowadzenie audytu energetycznego. Uzyskanie białego certyfikatu nie jest jednak dostępne dla wszystkich przedsiębiorstw. System ten przeznaczony jest wyłącznie dla nowych inwestycji.

Więcej o efektywności energetycznej: https://www.innogy.pl/pl/duze-przedsiebiorstwa/oferta/audyt-efektywnosci-energetycznej