Skąd dostawcy energii nabywają produkt?

Rynek energii elektrycznej jest w Polsce podzielony na segmenty, które odpowiadają za inny zakres obowiązków. Wszystkie jednak są ze sobą wzajemnie powiązane i tworzą jeden organizm, na który składają się: proces produkowania energii, jej odpowiedniego przetworzenia i przesyłu, dystrybucji i obrotu. Wyróżniamy zatem cztery segmenty na rynku energetycznym. Odbiorca końcowy otrzymuje prąd z segmentu dystrybucyjnego za pośrednictwem operatorów sprzedaży. Sprawdźmy, skąd otrzymują go dostawcy energii.

Ograniczenie kompetencji

Jak zostało powiedziane, rynek energetyczny został podzielony na segmenty. Takie rozwiązanie determinowane jest chęcią uzyskania bardziej optymalnych warunków kontroli poszczególnych działów i ograniczenia ich kompetencji. Chodzi o to, by dany dział skupił się jedynie na pewnej części obowiązków i mógł wykonać swoją pracę możliwie najlepiej. Brak segmentacji dopuściłby odpowiedzialność spółki za wszystkie etapy zarządzania energią, co stwarzałoby ryzyko nie poradzenia sobie z postawionym zadaniem i zakłócenie dostawy prądu. Z tego względu, dostawcy energii odpowiadają jedynie za dystrybucję prądu, nie zaś za jego produkcję, która leży w kompetencji segmentu wytwarzania.

Skąd dostawcy biorą energię?

Spółki dystrybucyjne nabywają prawa do handlu energią z segmentu przesyłu, głównego kręgosłupa rynku energetycznego, który otrzymuje prąd z działu jego wytwarzania. Podmioty dystrybucyjne mają trzy możliwości nabycia prawa do handlu energią. Wśród nich należy wymienić: kontrakty bilateralne, transakcje na rynku bilansowym oraz te dokonywane na giełdzie. Nabycie praw do dystrybucji energii wiąże się z koniecznością określenia wysokości zapotrzebowania energetycznego swoich klientów. Parametr ten nie jest łatwy do określenia ze względu na brak przewidywalności korzystania z prądu. W przypadku kontraktów bilateralnych, które zawierane są z dużym wyprzedzeniem, brak konkretnej prognozy stanowi utrudnienie. Dystrybutorzy zobowiązani są do korekt umów przy pomocy transakcji zawieranych na giełdach i rynku bilansującym w przeddzień aktywności handlowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *