Fotowoltaika a zestawienie liczbowych i procentowych danych

Proces pozyskiwania emitowanej przez słońce energii i przetwarzania jej na energię elektryczną nazywa się fotowoltaiką. Jak podaje Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej IRENA stosowanie paneli fotowoltaicznych staje się coraz bardziej opłacalne, na co składa się wiele czynników.

Fotowoltaika w liczbach
Z przeprowadzonych przez Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej IRENA badań wynika, że koszty pozyskiwania energii słonecznej i zamieniania jej na energię elektryczną znacznie się obniżyły, ponieważ fotowoltaika prężnie się rozwija. Pod koniec 2006 roku zostało zamontowanych na całym świecie 1581 MW paneli fotowoltaicznych, przy czym ich moc wyniosła 6890 MW. W 2011 roku zainstalowano 27 650 MW paneli fotowoltaicznych, a ich moc osiągnęła 67 350 MW.

Fotowoltaika w procentach
Liderem na światowym rynku fotowoltaiki są Niemcy. Na podstawie oficjalnych danych Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej IRENA można stwierdzić, że w latach 2008-2014 ceny paneli fotowoltaicznych zostały obniżone o ponad 80℅. W Niemczech natomiast, które na europejskim rynku fotowoltaiki plasują się na czołowym miejscu, w latach 2009-2013 koszty związane z montażem systemów fotowoltaicznych zmniejszyły się w przybliżeniu o 53℅.

Było to możliwe dzięki net-meteringowi, czyli zastosowaniu mechanizmów wsparcia finansowego. Polegają one na przesyłaniu nadmiaru wytworzonej ze źródła odnawialnego energii do sieci elektroenergetycznej, a następnie – przy zwiększonym zapotrzebowaniu – na odbieraniu jej. Odbywa się na określonych zasadach – za każdą oddaną kWh odzyskuje się 0,8 kWh o mocy 10 kW.

Fotowoltaika to dziedzina nauki, która bada zjawiska związane z pozyskiwaniem i wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródła odnawialnego, jakim jest słońce. Przytoczone dane upoważniają do wysnucia wniosku, że z biegiem lat będzie się ona jeszcze dynamiczniej rozwijać, a tym samym koszty instalacji fotowoltaicznej znacznie się zmniejszą. Pozwoli to na wygenerowanie oszczędności za energię elektryczną zarówno firmom, jak i odbiorcom indywidualnym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *